Tájékoztató a temetkezési szolgáltatásokról, teendőkről.

A családot ért gyász esetén célszerű azonnal tanácsot kérni telefonon a követendő tennivalókról és a temetkezési lehetőségekről Irodánk munkatársaitól.

Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halott vizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról. Községekben célszerű a halott szállításhoz a későbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, temetés) az orvossal tudatni kell.

Községekben a halott vizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki. Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosa engedélye is szükséges és csak ezután lehet anyakönyveztetni az elhunytat.

Kórházi elhalálozás esetén, a kezelő osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetőjének és a főigazgató engedélyére is szükség van.

A halott vizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki.

Külföldön történt halálesetnél az elhunyt hazaszállítását, eltemetését személyes megkeresésre vállaljuk. Rendőrségi eseteknél (baleset, öngyilkosság) a halott vizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság állítja ki.

Községekben a helyi és egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfelelően bonyolítjuk le a temetéseket. Színvonalas temetkezési szolgáltatással segítői és támaszai vagyunk a hozzánk fordulóknak.

Szükséges okiratok:

 • Az elhunyt személyi azonossági igazolványa. Külföldi állampolgár esetén az útlevele.
  Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.
  Ha az elhunyt házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonata.
  Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét bizonyító végzés.
  Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
  Az orvos által kiállított halotti bizonyítvány és a statisztikai lap.
  Nyugdíjas elhunyt esetén a nyugdíjas törzsszám.
  2002. január 1-e után kiállított gépjármű vezetői engedély és érvényes útlevél.
  Meglévő sírhely, úrnafülke esetén a sírhely helyrajzi száma és a sírba temetett neve, temetés ideje.